Państwa dane (adres e-mail) wykorzystane będą do stworzenia listy mailingowej, celem przesyłania informacji handlowych. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przeniesienia do innego podmiotu. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę – w tym celu prosimy o kontakt na personaldata@bedigital.pl. Zobowiązujemy się do rzetelnej i skutecznej ochrony Państwa danych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Administratorem przekazywanych danych będzie BeDigital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków. Naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest adw. Maciej Zaborski, Kancelaria Adwokacka, ul. Wilhelma Feldmana 4/2, 31-130 Kraków.